2014. március 18., kedd

Natalia Litvinova SILENCIO

Primera parte)
A BÉLYEG
1.  Ezeket a verseket olvasva úgy képzelem, nincs szebb és ugyanakkor borzasztóbb dolog a világon, mint Natália Litinova költőnőtől levelet kapni.
2.     Natália Litinova költőnő levele szerelmi vallomás, de gyűlöletes is, leleményes, ugyannakkor mélyen megdöbbentő.
3. Szeret minket és elringat. Felébreszt és kitakar. Ezzel a halálos bélyeggel ellátott költészetet hoz nekünk.
4.     A halálos bélyeg egy régi kép. Egy jel, amely századokon és országokon utazott át. Egy arckép, ami a hidegre hasonlít. Egy darab tinta, amely nyáladzva zárja magába a költőnő verssorait...
5. ...nincs annál szebb és borzasztóbb, mint Natália Litinova verseit olvasni.Van, hogy a szív olyan zord,
hogy ha szereted jobb ha meg sem érinted.
Osip Mandelstam

EL SELLO
1.      Tras la lectura de estos poemas puedo imaginar que no hay nada más hermoso y a la vez terrible en el mundo que recibir una carta de la poeta Natalia Litvinova.
2.  Una carta de la poeta Natalia Litvinova es una declaración de amor, pero también de odio, pero también de astucia, pero también de profundo desconcierto.
3.      Ella nos quiere y nos mece. Ella nos despierta y nos desabriga. Ella nos trae la poesía bajo ese sello mortal.
4.      Un sello mortal es un dibujo antiguo. Una marca que ha viajado a lo largo de los siglos y de los países. Un retrato que se parece al frío. Un trozo de tinta que cierra ensalivado los versos de la poeta...
5.      .. .pues no hay nada más hermoso y a la vez terrible que leer a Natalia Litvinova.
Luna Miguel
Pasa que el corazón es tan severo que es mejor al amar no tocarlo.
Osip Mandelstam
Ingmar Bergman The Silence (Tystnaden)CSEND
"Hallgatni olyan, mintha távolról megérintene valaki"
Pascal Quignard
Álmodom ezt a zajt? -kérdezte magától nem tudván eldönteni, hogy az álmatlanságtól halucinál, vagy a ritmikus kopogástól merült mély álomba. Kinyitotta szemeit, nehéznek érezte azokat. Megdörzsölte őket, mintha ettől megkönnyebbülnének. Felkelt az ágyból és karjaival átölelte magát, hideg fuvallat haladt át a szobán. Tett néhány lépést az ablak felé, és azt gondolta, hogy az előbb hallott kopogást ezúttal a szél okozta. Zárva találta, minden különösebb ok nélkül megérintette mellkasát, aztán visszafeküdt az ágyba. Az egy hetes kialvatlanságtól felgyülemlő súly lehúzta szemhélyait. Remegett a teste, arra következtetett, hogy ez az álom első jele, az ágy széléről a közepére gördült, és álig betakarózott. De a zaj messziről jött, mint egy egyre terebélyesedő hullám. Kinyitotta a szemét, tudta, hogy a szomszédos lakásból jön, ahol soha nem lakott senki. Ennek a lakásnak régi, nedvességtől korhadt ajtaja voltjobb sarkában mély karcolásokkal, mintha egy mérges kutya próbálta volna tönkretenni. Az a sejtése támadt, hogy a zaj valami jel, vagy kódolt morze üzenet. De a bőrén átfutó borzongás megállította saját gondolatainak áramlását. Becsukta szemét és a takaró puha melegére gondolt, majd a szomszéd ajtóra, ami annak a háznak az ajtajára emlékeztette őt, ahová a családja költözött kisgyermek korában. Tágas régi ház volt, napokba tellett, amíg édesanyja letakarította a bútorokat borító vastag porréteget. A kis Luc gyorsan hozzászokott a ház méreteihez és az ebből adódó szabadsághoz, bár volt, amit megtiltották neki. Csak egyetlen egy dolgot: hogy azt a régi hátsó ajtót kinyissa. De vajon miért tilthatták meg, hogy kinyisson egy olyan bezárt ajtót, aminek a kulcsát soha nem is látta, és talán senkinek sem volt hozzá? Luc okos gyerek volt, és tudta ezt, a szülei is tudták, ezért próbálták a kíváncsiságát más dolgok felé terelni. Mindenesetre Luc mindenféle gyerekes módon próbálta kinyitni, bár tudta, nem fog sikerülni. A tiltott ajtó létezése minden családtag viselkedésére hatással volt. Édesanyja, aki egy független nő volt, és sokszor több napra is eltűnt apja és nagyanyja gondjaira bízva őt, le nem vette szemét az ajtóról. Ezzel szemben apja megajándékozta az összes olyan játékkal, amiért régóta sírva könyörgött. Egész testét a takaróba burkolva azt kérdezte magától, miért tiltották meg, hogy kinyissa azt az ajtót, amikor tisztában voltak azzal, hogyan működik a tiltás a gyerekeknél. Kint az eső jégesőre váltott, a tetőn kopogó jég miatt Luc képtelen volt válaszolni saját kérdéseire. Elképzelte, ahogy lelke elválik a testétől, egészen addig, amíg messziről képes volt megfigyelni saját alakját, ahogy mozdulatlanul megbújik a takaró alatt. Megpróbálta átküldeni lelkét a szomszéd lakásba is, de túl fáradt volt ahhoz, hogy ilyen bonyolult fantáziaképet keltsen életre. Nézte hosszú lábfejét, ami mindig valahogy kilógott, és azt találgatta, lehetséges-e, hogy valaki rejtőzködik a szomszéd lakásban, talán a portás egy rokona, ki tudja?
Másnap reggel felhívta a portást és szólt, hogy meg szeretne valamit beszélni vele. Sietve lépett ki a lakásból, meglepetésére a lift már ott várta. Kelletlenül szállt be, mivel a liftet mozgató öreg lánc csikorgása az ínyéig hatolt. Miközben lefelé haladt letörölte a tükörről az ujj lényomtokat, amiket minden reggel otthagyott valaki, elterelve ezzel figyelmét e mozgó cella keltette szédülésről és klausztrofóbiáról. Annak ellenére, hogy taszította a gondolat, hogy egy idegen nedves ujjlenyomatait az ingujjával törölje le, szája minden alkalommal ferde mosolyra húzódott, amikor észrevette azokat a tükrön. A lift ajtajai kinyíltak, és a portás fogadta, apró, őszülő ember. Köszönés nélkül azt kérdezte, mit akar? Minden nap zajokat hallok, amik nem hagynak aludni, a szomszéd lakásból jönnek.-mondta Luc kissé feszengve. Az lehetetlen, a maga lakása mellett senki nem lakik, uram. Lucnak nem tetszett a hangszín, amivel a kisember az "uram" szót kihangsúlyozta, mivel tisztában volt vele, hogy fiatalsága még inkább kitűnik egy idős ember mellett. Van kulcsa a lakáshoz? Talán az ablakok vannak nyitva, és a szél...Csak be kellene csukni. A férfi intett, hogy várjon ott, mindjárt visszajön. Luc tekintete áthatolt az épület bejáratául szolgáló vastag üvegajtón, úgy tűnt megint esni fog, az ég a fáradt rózsaszín és az égszín szürke között ingadozott. A portás egy régi kulccsal jelent meg, és azt mondta Lucnak, hogy siessen. 0 megköszönte és belépett a liftbe, talált még néhány ujjlenyomatot a tükrön, de az adrenalin bizsergése nem hagyta, hogy figyelme elterelődjön. A lift kinyílt, Luc az ajtóhoz lépett, és a kulcsot két kézzel dugta be a zárba. Ez a kissé természetellenes mozdulat emlékeztette arra, amikor édesanyja rajtakapta őt amint egy drótot dug a tiltott ajtó zárjába. Igazából Luc nem akarta kinyitni, csak furcsának találta, hogy soha nem lát mást csak sötétséget, amikor átnéz a kulcslyukon, ezért megpróbált áthatolni a dróttal ezen a fekete ürességen. Édesanyja rákiáltott, majd két kezét a szájára tapasztotta. A kisfiúnak úgy tűnt, mintha anyjának testét hatalmába kerítette volna valami, ezért nem ura saját mozdulatainak. Odament a gyerekhez, kivette kezéből a drótot, majd bezárkózott a szobájába. Apja kézenfogta Lucot és levitte a parkba. Az ég színe zavarosnak látszott, a narancsszín és a hamuszürke között váltakozott. Luc séta közben a homokban játszó gyerekeket kerülgette, miközben igazából azt fontolgatta hogy rátapos törékeny ujjaikra és hogy anyja egyszerre szereti és gyűlöli őt. Nem is tudta, hogy gondolatai mennyire találóak. Luc anyját túlságosan nyomasztotta fia iránt érzett szeretete, fia létezése a kamaszkorában igencsak kiélvezett egoizmusát akadályozta.A kulcsot beillesztette a zárba és megpróbálta elfordítani, de az nem mozdult. Kicsit erőltette, mivel nem tapasztalt semmi változást, egész testével ráfeszült mire a kulcs eltört. Luc elsápadt, lehetetlennek tartotta, hogy egy kulcs így eltörjön. A kulcs törött végével benyomta a zárban ragadt darabot. A fémdarab leesettjobban mondva eltűnt, mivel Luc egyáltalán nem hallotta, hogy a fém a földön koppant volna. Enyhe szédülés fogta el, ami a gyomrától a feje felé haladt. Mint egy kisgyerek, úgy kúszott vissza a lakásáig, leengedte a redőnyöket, és befeküdt az ágyba. Fénycsíkok hatoltak be kintről a régi redőny résein át. Próbálta elképzelni, vajon hová vezetné őt ez a takarón átszűrődő fénylő lépcső. Furcsa fáradtságot érzett, becsukta a szemét, és az álom nem késlekedett: egy mentőautó haladt át a városon nagy sebességgel. Minden autó lehúzódott a süketítő, vörös sziréna elől. A mentőautóban ő feküdt egy hordágyon, mellette két fehérköpenyes ember. A testén sem vérnyomok, sem egyéb sérülés nem volt. Jól vagyok, mondta a köpenyes embereknek, hová visznek? Nem válaszoltak, de ő amúgy sem hallhatta volna őket. Fel akart kelni, próbálta megmozdítani a kezét, lábát, de úgy érezte, mintha egy másik test nehezedne rá. Saját kiáltása ébresztette fel. Kábán kelt ki az ágyból, tett néhány lépést, hogy meggyőződjön arról, ez az egész csak rémálom volt. A lábain keresztül hideg futott át rajta. Nehezére esett minden hirtelen mozdulat, mintha láthatatlan súlyokat vonszolt volna végtagjain. Nem hallotta a szomszéd lakásból érkező zajt, sem a sugárút felől jövő autók zúgását, sem az eső dallamát, sem a szél fuvallatát. A csend minden hangot felemésztett.

 
Андрей Арсеньевич Тарковский Сталкер

SILENCIO
"Escuchar es ser tocado a distancia" 
Pascal Quignard

¿El ruido viene del sueño?, se preguntó ya sin poder discernir si el insomnio lo hacía alucinar o si el rítmico golpeteo lo había llevado hacia la dimensión más profunda del sueño. Abrió los ojos y los sintió pesados, los frotó con ambas manos como si eso pudiera proporcionarles alivio. Bajó de la cama y se abrazó, una corriente fría recorrió la habitación. Dio unos pasos hacia la ventana, pensó que el golpeteo que había escuchado hace apenas unos instantes, esta vez había sido provocado por el viento. La encontró cerrada, se tocó el pecho sin ninguna razón y volvió a la cama. La pesadez acumulada tras una semana de mal sueño hizo descender los parpados. Su cuerpo tembló, dedujo que ese era el primer aviso del sueño, rodó desde el borde de la cama hacia su centro y se cubrió con las sabanas hasta la cabeza. Pero el ruido venía por él desde lejos, como una ola que incrementaba de volumen. Abrió los ojos, sabía que provenía del departamento contiguo que nunca fue habitado. La puerta de ese departamento era de madera vieja y arruinada por la humedad, también tenía rasguños profundos en la esquina derecha, como si un perro furioso hubiese intentado destrozarla. Empezó a sospechar que ese ruido era una señal o un mensaje en código morse, pero el escalofrío que repentinamente atravesó su piel le impidió fluir en sus propias ideas. Cerró los ojos pensando en el calor abrigador de la lana y en la vieja puerta contigua que le recordó a la puerta de la casa a la que se había mudado su familia cuando él apenas era un niño. Esa casa era amplia y antigua, a su madre le llevó varias días deshacerse de la densa capa de polvo que cubría los muebles. El pequeño Luc se acostumbró rápidamente a su vastedad y a la libertad que esta le proporcionaba, pero le habían prohibido algo, sólo una cosa: no abrir aquella vieja puerta del fondo. ¿Pero para qué habían prohibido abrir una puerta cerrada con llave que él nunca había visto, que tal vez nadie tenía? Luc era un niño inteligente y lo sabía, y sus padres también lo sabían, por eso intentaron desviar su curiosidad hacia otras cosas. De todos modos, Luc inventó todo tipo de mecanismos infantiles para abrirla aun sabiendo que nada serviría. La existencia de la puerta prohibida influyó en el comportamiento de todos los integrantes de la familia. Su madre, una mujer independiente que solía desaparecer por varios días dejándolo a cargo de su padre o de su abuela, ahora no le quitaba los ojos de encima. Su padre en cambio le regaló todo los juguetes que durante tanto tiempo le había rogado hasta las lágrimas. Con todo el cuerpo desaparecido bajo las sabanas, se preguntaba por qué le habían prohibido abrir aquella puerta si sabían cómo funcionaban las prohibiciones en los niños. Afuera la lluvia se había transformado en granizo, el galope del hielo sobre el tejado impedía a Luc responder sus propias preguntas. Imaginó que su espíritu se desprendía del cuerpo, hasta le pareció que, desde lejos, podía observar su propia figura inmóvil escondida bajo la sábana, también intentó enviar su espíritu al departamento contiguo, pero se sentía demasiado cansado como para avivar fantasías tan complejas. Observó sus largos pies que siempre quedaban fuera y se preguntó si era posible que en el departamento de al lado se ocultara alguien, tal vez algún familiar del  portero del edificio, quién sabe. 

A la mañana siguiente llamó al portero y le avisó que necesitaba consultarle algo. Salió de prisa y para su sorpresa el ascensor lo estaba esperando. Entró con disgusto, es que el chirrido de las viejas cadenas que subían y bajaban el ascensor le producía dolor de encías. Aprovechó el trayecto para limpiar las huellas que alguien dejaba cada mañana en el espejo, era una manera de no prestarle atención al vértigo y a la claustrofobia que le producía esta celda móvil, y a pesar de que le resultaba repugnante la idea de pasar la manga de su camisa sobre las huellas húmedas de un desconocido, una sonrisa torcida se dibujaba en sus labios cada vez que las encontraba en el espejo. Las puertas se abrieron y lo recibió el portero, un hombre menudo y canoso. Sin saludarlo le preguntó qué necesitaba. Todas las noches escucho ruidos que no me dejan dormir, vienen del departamento de al lado, dijo Luc un poco incómodo. Es imposible, junto a su departamento no vive nadie, señor. A Luc no le gustó el tono que el hombrecito empleó para remarcar solamente la palabra "señor", porque sabía que su juventud resaltaba aun más al lado de un anciano. ¿Tiene la llave del departamento? Tal vez las ventanas están abiertas y el viento... Sería sólo cuestión de cerrarlas. El hombre le indicó que esperara allí y que pronto volvería. La mirada de Luc atravesó la gruesa puerta de vidrio de la entrada al edificio, parecía que iba a llover otra vez, el color del cielo vacilaba entre un rosa viejo y un celeste gris. El portero apareció con una llave antigua y le dijo a Luc que no tardara. Agradeció y entró al ascensor, encontró más huellas en el espejo pero el cosquilleo de la adrenalina no le permitió distraerse. El ascensor se abrió, Luc se acercó a la puerta y condujo la llave con las dos manos hacia la cerradura. Ese gesto poco natural le recordó aquella vez que su madre lo atrapó introduciendo un alambre en la cerradura de la puerta prohibida. En realidad Luc no intentaba abrirla, es que le parecía extraño que no se viera más que un fondo oscuro cada vez que miraba por la cerradura, entonces intentó perforar con el alambre ese vacío negro. Su madre le gritó e inmediatamente se tapó la boca con ambas manos. Al niño le dio la impresión de que algo se había apoderado del cuerpo de su madre y por eso sus propios
movimientos parecían contradecirla. Ella se acercó al niño, le sacó el alambre de las manos, fue hacia su habitación y se encerró con llave. El padre de Luc lo tomó de la mano y fueron al parque. El color del cielo se veía confuso, vacilaba entre un anaranjado y un celeste ceniza. Luc caminaba esquivando a los niños que jugaban en la arena, aunque en realidad pensaba en pisarles sus frágiles dedos y en que su madre lo amaba y al mismo tiempo lo odiaba. Lo que no sabía él es que sus pensamientos eran acertados. A la madre de Luc le pesaba demasiado el amor que sentía por su hijo, la existencia de su hijo atentaba contra el egoísmo que tanto había disfrutado en  su adolescencia. Introdujo la llave e intentó girarla pero la llave no avanzó. La forzó un poco, al no percibir ningún cambio usó la fuerza de todo su cuerpo y ésta se rompió. Luc empalideció, le parecía imposible que una llave pudiera romperse de ese modo. Con la punta rota empujó el fragmento atorado en la cerradura. El pedazo de metal cayó, mejor dicho desapareció, porque Luc nunca escuchó el golpe del metal contra el suelo. Sintió que un ligero mareo avanzaba desde el estómago hacia su cabeza. Gateó como un bebé hasta su departamento, bajó las persianas, se acostó en la cama. Franjas de luz ingresaban desde afuera a través de las grietas de las viejas persianas. Trató de imaginar a dónde lo llevaría esta escalera luminosa que se construía sobre la transparencia de la sabana. Sintió un extraño cansancio, cerró los ojos y el sueño no tardó en llegar: una ambulancia atravesaba la ciudad nocturna a gran velocidad. El ensordecedor y rojo grito de la sirena apartaba todos los autos. Dentro de la ambulancia estaba él sobre una camilla junto a dos hombres de guardapolvo blanco. No había sangre en su cuerpo ni fractura alguna. Estoy bien, le dijo a los hombres de guardapolvo, a dónde me llevan. Ellos no le respondieron, y si lo hubieran hecho él no podría oírlos. Quiso levantarse, intentó mover un brazo, una pierna, pero sintió como si otro cuerpo yaciera encima del suyo. Su propio grito lo despertó. Aturdido bajó de la cama y dio unos pasos para comprobar que todo eso había sido una pesadilla. El frío subió por sus pies. Le costaba moverse con agilidad, sentía que sus extremidades arrastraban un peso invisible. No escuchaba el ruido que nacía en el departamento de al lado, ni el zumbido de los autos que venía desde la avenida, tampoco la melodía de la lluvia ni los soplidos del viento. El silencio devoró todos los sonidos.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése