2014. július 23., szerda

Natalia Litvinova regaliz

 „a világegyetemet történetek alkotják, nem atomok...” (Muriel Rukeyser)
 "The Universe is made of storiesnot of atoms..." (Muriel Rukeyser)


Paweł Jońca


NATALIA LITVINOVA


ÉDESGYÖKÉR

Ezen a csípős hideg éjszakán nyitott szájjal aludtam, öntudatlanul simogatva
arcomat ujjaimmal. Álmomban édesgyökeret markoltam, kiszívott nedvétől
mélyebben aludtam a tömött buszon való utazás után, ahol mint esőverte
katonaszökevény Muriel Rukeyser nyugtalanító verssorait mormolva azon
gondolkodtam, hogy kiugrom az ablakon és áttetszően vonaglom, mint egy
nemtelenül nemes féreg.


RAÍZ DULCE

Esta noche de frío punzante dormí con el rostro sin querer acariciado por mis yemas y con la
boca abierta. En el sueño me aferraba a la raíz dulce, succionar su jugo provocaba más dormir.
Eso después de haber viajado en el colectivo impenetrable de la noche como una prófuga
azotada por la lluvia, murmurando versos inquietantes de Muriel Rukeyser, pensando 
en saltar por la ventanilla y retorcerme acristalada como el ser noble sin género, el gusano.
AKAROM MONDANI “OTTHON”

Újra itthon, felkelek, hogy elkészítsem a kávém, megreggelizzek, és  
rendbeszedjem magam. Azt hittem elfelejtettem már, hogy kell melegvizet
engedni. Le akartam zuhanyozni a repülőút után, hogy lemossam magamról a
súlytalanság maradványait. Merre is kell elforgatni?- kérdeztem. a kezem
válaszolt. A fejemben lévő fekete mag kivirágzik, ha nem mozdulok.
Hangtalanul nyeltem egy kis hűvös hajnalt és az épületekkel egybeolvadó
napot. Egy szőke fiatalember leparkolt kék furgonjával, majd megnyekergette
a csengőt. Postás.-mondta, és én kinyitottam az ajtót, megigazítva hajam,
bőröm kifeszítve, hogy megfiatalodjak, és a címzetthez idomuljak.QUERÍA DECIR "CAZA"

En esta casa otra vez, despierto para hacer café, desayunar, completar el cuerpo. Creí haber
olvidado la manera en que se produce el agua caliente. Quería ducharme después del avión,
lavar restos de ingravidez. ¿Para qué lado gira?, pregunté. Respondió la mano. En la cabeza la
semilla negra se abre en flor cuando me quedo inmóvil. Sin desprender la voz tragué un
amanecer frío también el sol copulado por los edificios. Un joven rubio estacionó su furgoneta
azul, graznó el timbre. Dijo "correo", abrí la puerta. Acomodándome el pelo. Estirándome la
piel para rejuvenecer. Adaptándome a la dirección.ARCKÉP

Inkább az arcképemre szálló porral
azonosulok,
mint saját képmásommal.
Bár egy kézmozdulattal eltűntetem,
Mert hús és vér vagyok
Újjá kell élednem.

RETRATO

Me identifico más con el polvo
que cae en mi retrato
que con mi propia imagen.
Sin embargo, con un gesto de la mano
me deshago de él. Porque soy de carne,
necesito reafirmarme.MAGAMRA DOBÁLOM AZ ÖSSZES RUHÁT

Úgy nézel rám,
mintha egyszerre lennék nő és férfi.
Odarohanok a szekrényhez
és magamra dobálom az összes ruhát.
Eszembe jut a fotó
a meztelen nőről a tóban:
a víz elsimítja domborulatait,
elmossa nőiességét.
Megérintem a melleimet.
Mintha a születésem napja megváltozna.
Önhatalmú amit látunk.
Az üvegből homok lesz.
Közted és köztem van a látcsöved.
Kérlek, hogy segíts fölkelnem.
Rám mosolyogsz, mintha ez az egész
nem az én számból jött volna elő.


ME ARROJO DE TODOS LOS VESTIDOS

Me mirás como si fuera
hombre y mujer a la vez.
Corro hacia el armario
y me arrojo todos los vestidos.
Recuerdo la foto
de la mujer desnuda en el lago:
el agua borra sus curvas,
lava su feminidad.
Me toco los pechos.
Como si el día de mi nacimiento
se desplazara.
Lo visto es arbitrario.
El vidrio se hace de arena.
Entre vos y yo están tus anteojos.
Te pido que me ayudes a levantarme.
Me sonreís como si todo esto
no hubiese salido de mi boca.


 ..........................................................................................................Attól félek Natalia Litvinova, hogy nem engedelmeskednek nekem a szavak,
amiket ki szeretnék mondani. Azt kellene tenniük, Natalia Litinova, de ez nem
azt jelenti, hogy ne nevezzük meg mindazt , ami kézzelfogható. A költészet, a
te költészeted Natalia Litvinova, nem kézzelfogható. A te költészeted hitet
sugároz, mint a disznókat őrző szentek a nyomornegyedek prérijén, a
másvilág szüntelen fénye hagy nyomot rajta. Nem tudom Natalia Litvinova,
hogy a szív iskolájában van-e egy zsidó kislány, aki "Kafka testamentuma,
mint egyetlen szerelmes levél "-t olvassa, de abban biztos vagyok, hogy azok
a szavak, amiket most magam előtt látok, Natalia Litvinova, azt mondják
nekem, hogy a hangod olyan, mint a holt nyelvek sírjára lencseként hulló
hópelyhek, mintha nem belőled, hanem a hangod mélyén nyugvó másik
torokból jönne elő. A föld költészete ez, mely sosem hal meg. A világ
rosszindulatú képzelgései által eltörölt arcok, melyek vándorolnak keresve azt
az idegen nyelvet, amely életre tudja kelteni a még meg nem álmodott álmot,
a világ mélabús részének erkölcsös lakói, Natalia Litvinova, amelyek téged
követnek gyermekkorod téli szurdokjaitól, és a napraforgó mezőkön át elérnek
a teáscsészék alján maradt üledékig, vagyis elérnek az álomképekig, ahhoz a
határhoz, ahol a szerencse bőröndöt cserél a sorssal, és a szent szavak
anyja, a sztálini terror által elnyomott törékeny történelem, a végtelen néma
erdők, melyek a remény örökké ártatlan teremtményeinek szavaiban élednek
újjá, mindez együtt újra létrehozza, Natalia Litvinova, talán az egyetlen valódi
csodát, a költészet csodáját.
A költészet ami az intelligencia feltámadása a hullagödrök felett, a költészet
ami visszanyúlik a kitelepítések időszakáig, hogy kimondja mennyire szólt az
a boldogság kisajátításáról, a csillagokkal beszélgetők emlékezete, az
igazság elmismásolása azokban, akik a nagy kollektív szorongást generálták
hogy egy merész fordulattal könyvvé és kenyérré változtassák azt, az utópiák,
melyek a képzelet segítségével óvták az emberek száműzetésének
folytonosságát, a költészet, Natalia Litvinova, amelyből te vagy most a
gyerekkórus, a búzát arató férfiak, a jövő folyójában fürdőző nők.
Attól félek Natalia Litvinova, hogy nem engedelmeskednek nekem a szavak,
amiket ki szeretnék mondani. Azt kellene tenniük, még ha nem is hagyom
őket. Egy költő, akinek a műveit nagyon nagyra tartom, a chilei Jorge Teillier,
azt mondja, hogy egy költőnek ismernie kell az őseit, tudnia kell kik voltak a
nagyszülei, kik a szülei, utalnia kell rájuk, Az emlékezet, amely megmarad,
még akkor is, ha a költő eltörli a világot.
Egy költőnek etikusnak kell lennie, nem lophat, és nem hazudhat túl sokat.
Kell hazudnia, de csak éppen annyit, hogy formában maradjon. Amikor költők
olyan dolgokról beszélnek, amiket soha nem csináltak, vagy éreztek, akkor
rögtön tudjuk, hogy csak közhelyekről írnak. A fikció, az más. Belépsz egy
képzeletbeli univerzumba. A költészetben nem lépheted át a hazugság
határát. Mint Gardel, mondja Teillier, tudod, hogy szenved miközben énekel.
Azt lehet tudni, Natalia Litvinova, hogy a te verseid úgy viselkednek, mint egy
szép könyv és egy fa tövében alvó édes állat, te tudod, Natalia Litvinova, hogy
az írás olyan, mint " méreggel gyógyítani a sebet" , hogy minden Mandelstam
utáni verseskötet, ami a " hó veszélyes része" után született, az egy meleg
házikó, ami "az üresség felé menetelő férfiakat" várja. A költészet, a te
költészeted Natalia Litvinova, a világ jobbik része, Cvetajeva verssorai, amiket
édesanyád énekelt neked kislány korodban:
" Szeretem, hogy nem a betegem, szeretem, hogy nem vagyok a betege, és
hogy a súlyos földgömb, nem úszik el a talpunk alól. "
Szép és szükségszerű ez az igazság nehéz időkben, a nyelv amely lehetővé
teszi, hogy Lorca gyerekei a rengeteg sáfrány között mégis kis mókusokat
verjenek. A mi nyelvünk, Szent János szarvasaié, és Gamoneda fehér
állataié, kivirágzott a te tudatod látogatásától, a kiteljesedett érzelmek
feltámadásától, amik megkövülni látszottak az akadémikus retorika
nyelvészeti borostyánja alatt, valami egészen gyönyörű kezdett újra működni
a nyelv tájékán, valami benned, veled visszatért, hogy elfoglalja az üres
moralizálás helyét, az üres helyet, melyet a parancsra ártatlanul kiszakítottak
félelem nélküli szépsége hagyott. Picabiának igaza volt, a gyengék és egyet
nem értők világa sokkal, de sokkal szebb, barátaim. Az egyértelmű, hogy a te
költészetedtől intenzívebb és nemesebb lesz a világ, ha azt mondom, hogy a
benne rejlő nosztalgikus jövőre szűkség van, az köztünk szólva, felér egy
köszönettel. Natalia Litvinova, nem elegendőek ezek a szavak a köszöntésedre
Alfa és Omega földjén. De talán ha nem az enyémek, akkor mástól
odaadással kölcsönzött, egy másik hiányzó, a tekintélyuralmi terror, és az
argentín katonai diktatúra gyilkosai és gengszterei által elűzött költő, Miguel
Ángel Bustos, a napos szerelmes idők argentín költőjének szavai, azt hiszem,
meg vagyok győződve róla, hogy ő, a mindig beteljesülő törvények ura, a
szavak zenei lázadásának látnoka, gondolt rád, véletlen és sors, a
szakadékok, vizek és földek előtt, az éjszaka ártatlansága a hideg lángok
felett. Hallgass meg: szörnyű, ha egyik lelked a végtelen ismétlésben minket
követő örökkévalóságtól menekülve nem érzi a hiányt, a szél hiányát, és a
képzeletbeli, halott és vándorló testekre hulló hangot a halhatatlan
éjszakában.
Nem mondhatok többet, Natalia Litvinova, Ossip Madelstam és a kis Ahmatova
barátnője, szívem költőnője. Neked szánom e sorokat, ezt a varázsigét
melynek ujjlenyomatain sétál élő eged lorcai bája: a nikkel úszó, aki a finom
hullámokat figyeli és a vörös női lábacskákon járó éjszakai tehéncsorda.
Teljesen biztos vagyok abban, hogy egy olyan történésnek vagyunk részesei,
amely összekapcsolható a csoda rendezetlenségével, a varázslattal, és a
legendával, amely már benned él Natalia Litvinova.


Tengo temor Natalia Litvinova de que las palabras que quiero decir me desobedezcan. Es lo
que debieran hacer Natalia Litvinova, no significa desde lo previsible, negarse a nombrar todo
lo que se puede tocar con las manos. La poesía, tu poesía Natalia Litvinova no se puede tocar
con las manos. Tu poesía irradia por la fe como los santos que cuidan cerdos en los
descampados de las barriadas pobres, está manchada por la luz incesante de otro mundo. Yo
no sé Natalia Litvinova si en la escuelita del corazón hay una muchacha judía que lee el
testamento de Kafka como única carta de amor, pero tengo la certeza que la misma nieve que cae
como lentejas sobre tumbas de los lenguajes desaparecidos son estas mismas palabras que
ahora ante mis ojos, Natalia Litvinova, vienen a decirme que tu voz no parece salir de tu voz
sino de otra garganta que yace en la profundidad de la tuya. Es la poesía de la tierra que nunca
muere. Son los rostros borrados de la figuración crítica del mundo que vagan en busca de una
lengua extranjera que permita activar el sueño pendiente de ser soñado, son los habitantes
morales de las zonas melancólicas del mundo, Natalia Litvinova, los que te siguen desde los
barrancos de invierno de la infancia, y a través de los campos de girasoles llegan al poso de las
tazas de té, es decir, llegan al territorio de las ensoñaciones, a la frontera donde el azar
intercambia su maleta con el destino, y la madre del decir sagrado, la historia de la delicadeza
suprimida por el terror de Stalin, la conversión de los inmensos bosques de silencio en habla
de las siempre inocentes criaturas de la esperanza, hacen posible de nuevo, Natalia Litvinova,
el milagro, acaso también el único real, de la poesía. La poesía como resurrección de la
inteligencia sobre los escoriales de la muerte, la poesía como una voz que retorna de las épocas
de la deportación a pronunciar cuanto fueron las expropiaciones de la felicidad, la memoria de
quienes hablaban con las estrellas, el aplazamiento de lo justo en aquellos que coordinaron las
grandes angustias colectivas para convertirlas de revuelta por un libro y un pan, las utopías que
amparaban desde la imaginación del bien de la continuidad del exilio humano, la poesía,
Natalia Litvinova, tu poesía donde permanece inmaculada y pura la sonrisa de tus
antepasados, hambre y metáforas que cambian la realidad de sitio y hacen de la resistencia en
el lenguaje una conmovedora experiencia, la bella necesidad de las preguntas, Natalia
Litvinova, de la que tú eres ahora el coro de niños, los hombres que cortan trigo, las mujeres
que se bañan en el río del porvenir.
Tengo temor Natalia Litvinova de que las palabras que quiero decir desobedezcan. Es lo que
debieran hacer aunque yo no les deje. Dice un poeta por cuya obra siento una profunda
devoción, el chileno Jorge Teillier, que el poeta tiene que conocer a sus antepasados, saber
quiénes son sus abuelos, quiénes sus padres, referirse a ellos, la memoria que no se borra,
aunque el poeta se borre del mundo.
Un poeta debe tener una ética, no puede robar, no puede mentir demasiado. Debe mentir,
pero solo para mantenerse en forma. Cuando hay poetas que hablan de lo que nunca han
hecho, de lo que nunca han sentido, entonces uno sabe que escriben solo formalidades. La
ficción es distinta. Tú entras en un universo inventado. En la poesía no, no puedes entrar a la
mentira. Es como Gardel, dice Teillier, tú sabes que está sufriendo cuando canta. Uno sabe
Natalia Litvinova que tus poemas se comportan como un bello libro y dulce animal dormido
bajo un árbol, tú sabes que escribir Natalia Litvinova es ir hacia la herida para curarla con
veneno, que todo libro de poemas escrito después de Mandelstam, después de la parte peligrosa
de la nieve, es una casita caliente que espera a los hombres que marcharon al vacío. La poesía, tu
poesía Natalia Litvinova, es lo buenamente del mundo, los versos de Tsvetáieva que tu madre
cantaba cuando eras niña para ti
“me gusta que no esté enfermo de mí, me gusta no estar enferma de usted, y que el pesado globo
terrestre, no se ira nadando bajo nuestros pies”.
Es hermosa y necesaria esta verdad en tiempos difíciles, la lengua que hace posible que sobre
montones de azafrán los niños de Lorca aún machaquen pequeñas ardillas. Nuestra lengua, la
de los ciervos de San Juan y los animales blancos de Gamoneda, ha recibido la visita de tu
conciencia como un florecimiento, una resurrección de plenitud de sentidos que parecían
fosilizados bajo el ámbar filológico de la retórica académica, algo radicalmente bello se ha
vuelto a activar en los paisajes del idioma, alguien en ti, contigo ha regresado a ocupar el habla
moral de las ausencias, el sitio vacante que han dejado los arrancados en su inocencia del
mandato sin cobardía de la belleza, tenía razón Picabia, los débiles y los desconformes hacen la
vida más, mucho más bella, amigos. Decir que tu poesía intensifica y ennoblece la vida es una
obviedad, hablar de su necesidad como nostalgia de porvenir es ya entre nosotros una forma
de agradecimiento. Natalia Litvinova, no son suficientes estas palabras para darte la
bienvenida a las tierras del Alfa y el Omega. Pero acaso lo sean estas, que no mías, pero con
fervor prestadas, dejó escritas otro de los ausentes arrancados por el terror del autoritarismo,
por los gangsters y asesinos de la dictadura militar argentina, del tiempo solar de los amores, el
poeta argentino Miguel Ángel Bustos, creo, estoy convencido de ello, que él, señor de las leyes
que se cumplen siempre, vidente en la rebelión musical de las palabras, pensaba en ti, azar y
destino, ante los abismos y las aguas y las tierras, la inocente en la noche sobre la llamas frías.
Óyelo: terrible si alguna de tus almas, huyendo de la eternidad que nos persigue en la infinita
repetición, no siente la ausencia, la ausencia del viento y el sonido caer en cuerpos imaginarios,
muertos y errantes en la noche inmortal.

No debo decir nada más, Natalia Litvinova, amiga de Ossip Madelstam y de la niña
Ajmátova, poeta de mi corazón. Para ti estos versos, este conjuro sobre cuyas huellas camina el
duende lorquiano de tu cielo vivo: el nadador de níquel que acecha la onda más fina y el
rebaño de vacas nocturnas con rojas patitas de mujer. Estoy completamente seguro de que
somos testigos de un suceso relacionado con el desorden de lo maravilloso, lo mágico, la
leyenda que ya vive en ti Natalia Litvinova.

Juan Carlos Mestre


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése